Nieuws Gemeente Heerlen


Vanaf 1 juni 2022 kunnen Heerlenaren gemakkelijker een melding maken voor overlast in de openbare ruimte. Met het vernieuwde formulier kunnen we gerichter vragen stellen, zodat de melding sneller bij de juiste persoon of instantie terecht komt. 


Melden bij gemeente Heerlen

Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat, buurt of in de stad? Heeft u ergens overlast van? Dan vinden wij het fijn als u dat online meldt bij ons. Wij komen dan meteen in actie. Denk bijvoorbeeld aan: afval, vervuiling, onderhoud van openbaar groen, wateroverlast, verkeer, kapotte straatverlichting, gladheid, bladeren, vuurwerk, dieren of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

U kunt een melding maken via deze link. Spoedmeldingen kunt u buiten kantoortijden het beste doen via 14 045. 
 


November 2021

1 loket voor buurtinitiatieven: voor vragen, hulp of subsidie

 

Gemeente verbetert dienstverlening aan inwoner die actief wil zijn in de buurt 

 

 

Inwoners van Heerlen die een idee of initiatief voor hun buurt hebben, kunnen vanaf vandaag op 1 centraal punt terecht bij de gemeente: voor hulp, informatie of subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar buiten toe, maar ook achter de schermen werken verschillende disciplines nu samen binnen 1 team. Hiermee beoogt de gemeente de dienstverlening aan burgers op het gebied van buurtparticipatie te verbeteren. 

 

De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkheden voor burgers die aan de slag willen om hun buurt leuker, schoner of veiliger te maken. Zo is er de Buurtactie voor sociale activiteiten; Heerlen Schoon en de Buitenkans met de buurtdeal zijn er voor mensen die de openbare ruimte willen verbeteren. Vanuit de 1-loket-gedachte zijn alle subsidiemogelijkheden gebundeld en gemakkelijker te vinden via: www.heerlen.nl/buurtinitiatief

 

Per mail is het team te bereiken via buurtinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch via het reguliere nummer van de gemeente (045-5605040, vraag naar het team buurtregie). 

 

Opgave voor 2022

Het bundelen van krachten op het gebied van dienstverlening staat nadrukkelijk genoteerd als een van de opgaven in de begroting van 2022. Het college wil dat onderdelen van de gemeente beter met elkaar gaan samenwerken, met als doel om tot een betere focus en samenhang te komen in de dienstverlening aan inwoners.  

 

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken en Charles Claessens, wethouder Beheer en Onderhoud: “Elke inwoner die de buurt gezelliger, mooier of veiliger wil maken, moeten wij koesteren. Daarom zijn wij uitermate blij met dit nieuwe loket voor alle buurtinitiatieven. Burgers die een actieve rol willen spelen in hun buurt moeten gemakkelijk en snel worden geholpen”.

 


 

 

 

September 2021

 

Dienstverlening dichtbij inwoners in SCHUNCK-Bibliotheken

 

Open vanaf 8 september: extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum

 

Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in elke SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen. Voor inwoners komt hiermee een plek in de stadsdelen, dichtbij huis, waar zij persoonlijk vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het zoeken naar informatie. Ook mensen die niet lid zijn van de bieb. 

 

Met het informatiepunt wil de gemeente de toegankelijkheid van haar dienstverlening verhogen. Niet iedereen is even taalvaardig of digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen de weg en biedt een helpende hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste informatie op internet en het maken van een afspraak om iets te regelen met de gemeente. 

 

Adriane Keulen (wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “met de opening van deze gemeentelijke informatiepunten staan we in directer contact met onze inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de stadsdelen vertegenwoordigd zijn en ik roep iedereen met vragen op om naar de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig buurtpunt.”

 

In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden. De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen binnenkomen. Zo kunnen we kijken hoe de behoefte is onder inwoners en hopelijk onze dienstverlening nog beter laten aansluiten. 

 

Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK

Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt laagdrempelige info en hulp aan minder digitaal vaardige mensen, mensen die niet bekend zijn met de overheid en mensen met een lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een vraag ook leiden tot een gesprek over hulp. SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen met de ontwikkeling van taalvaardigheden of digitale vaardigheden.

 


Uh kunt hieronder deze informatie downloaden om nog eens rustig door te lezen

 

Download
aangepaste 09082021 Gemeentelijk informa
Adobe Acrobat document 92.2 KB

September 2021

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren in Heerlen 

 

Huisbezoek Senioren vernieuwd en uitgebreid

 

Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen wordt vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober. Zo gaat de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt, omlaag van 80 naar 75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66 jaar en ouder desgewenst een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken anders van aard. De ouderenconsulenten geven meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten in de buurt. 

 

Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel belangrijk is dat álle senioren het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen om informatie of hulp te zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de huisbezoeken kunnen we informatie en advies op maat leveren. We kunnen senioren concreet wegwijs maken in de vaak complexe regelgeving en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering weten we beter wat de behoefte is en kunnen wij ons aanbod hierop richten.” 

 

Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat

Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande voorzieningen, zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan de ouderenconsulent helpen bij het doen van een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober gebruik gemaakt van de voorzieningenwijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste keuzes te helpen maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning mislopen waar zij wel recht op hebben.

 

Meer informatie en aanmelding 

Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e verjaardag vieren, automatisch een aanbod voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis. Mensen die eerder geen gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog aanmelden. Bovendien kunnen ook senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag willen. Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail (jschoenmaekers@alcander.nl).

Dit document kunt u downloaden door op onderstaande knop te drukken

Download
Huisbezoek Senioren vernieuwd
09142021 Huisbezoek Senioren vernieuwd e
Adobe Acrobat document 90.7 KBNeem contact met ons op:

 

Adres:  Heerlerweg 130, 6433 HW Hoensbroek

info@viergebrook.nl


KVK nr 75035502

IBAN: NL45RABO 0344 8979 74

Volg ons op social media en blijf op de hoogte !